Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

I. Bảo Hiểm Tai Nạn Thân Thể Học Sinh 24/24 Giờ

1. Đối tượng bảo hiểm:

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề

2. Phạm vi bảo hiểm: 
a. Chết do tai nạn
b. Thương tật thân thể do tai nạn 
Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

3. Phí bảo hiểm: 
Theo biểu phí của PVI

 

II. BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH

1. Đối tượng bảo hiểm:

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề tại Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm: 
Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:
A. Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;
B. Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;
C. Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật

3. Phí bảo hiểm: :    
Theo biểu phí của PVI.

 

III. BẢO HIỂM SỨC KHỎE GIÁO VIÊN

. Đối tượng bảo hiểm:
Những giáo viên đang giảng dạy trong quy chế tại các trường mẫu giáo, cấp 1,2,3 và những trường cao đẳng, đại học, và các trung tâm dạy nghề tại Việt Nam

2. Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:
A. Chết do mọi nguyên nhân;
B. Thương tật thân thể do tai nạn;
C. Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

3. Phí bảo hiểm:    

Theo biểu phí của PVI. 

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm tai nạn cá 24/24

Bảo hiểm Tai nạn Con người PVI hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người được bảo hiểm trước các rủi ro..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Hàng hoá trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng bằng đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không

Xem chi tiết

Bảo hiểm Vật Chất Thân Xe Ô Tô

Bảo hiểm vật chất xe: bảo hiểm này không bắt buộc, tuy nhiên đây là loại bảo hiểm phổ biến, mà hầu như những..

Xem chi tiết

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Ôtô Của Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí PVI

Bạn là chủ của một chiết oto đang điều khiển giao thông, và khi tham gia giao thông bạn sẽ không thể nào lường..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Là tài sản của các xí nghiệp sản xuất công nghiệp bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Đối tượng bảo hiểm: Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358