Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Hàng Hóa

I. QUY TẮC BẢO HIỂM

1. Đối tượng bảo hiểm:
Hàng hoá trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm: 
- Cháy hoặc nổ.
- Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh.
- Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va với vật thể khác hay bị trật bánh.
- Phương tiện chở hàng mất tích.
- Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ.
- Tổn thất chung.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí  x Số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức, phương tiện vận chuyển, tuyến đường ...

 

II. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

1. Đối tượng bảo hiểm:

Hàng hoá trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng bằng đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không

2. Phạm vi bảo hiểm:

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá A (CL.252, 1/1/82)
- Bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro của tổn thất, chi phí xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm trừ những điểm loại trừ nêu cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm.
- Bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất chung và chí phí cứu hộ
- Mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Hai tàu đâm va cùng có lỗi”

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa B (CL.253, 1/1/82)
a) Tổn thất, thiệt hại của đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:
- Cháy hoặc nổ
- Tàu, thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp
- Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hay trật bánh
- Đâm va của tàu, thuyền, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước
- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
- Động đất, núi lửa phun, sét đánh
b) Tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi
- Hy sinh tổn thất chung
- Ném hàng xuống biển hoặc nước cuốn trôi
- Nước biển, sông, hồ xâm nhập vào tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển, thùng chứa, xe hàng hoặc nơi chứa hàng
c) Tổn thất toàn bộ cảu bất cứ kiện hàng nào rơi khỏi mạn, rơi mất trong khi xếp, dỡ, chuyển tải.
d) Tổn thất chung và chi phí cứu hộ phát sinh nhằm tránh hoặc liên quan đến việc phòng tránh tổn thất.
e) Trách nhiệm theo điều khoản “Hai tàu đâm va cùng có lỗi”.

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa C (CL.254, 1/1/82)
Bảo hiểm này bồi thường cho:
a) Tổn thất, thiệt hại của đối tường được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho
- Cháy và nổ
- Tàu, thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp
- Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hay trật bánh
- Đâm va của tàu, thuyền, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước.
- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
b) Tổn thất, thiệt hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi
- Hy sinh tổn thất chung
- Ném hàng xuống biển
c) Tổn thất chung và chi phí cứu hộ phát sinh nhằm trách hoặc liên quan đến việc phòng tránh tổn thất
d) Phần trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo điều khoản “Hai tàu đâm va cùng có lỗi”.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí  x Giá trị bảo hiểm (theo giá CIF hoặc 110 % CIF) 

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm tai nạn cá 24/24

Bảo hiểm Tai nạn Con người PVI hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người được bảo hiểm trước các rủi ro..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Hàng hoá trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng bằng đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không

Xem chi tiết

Bảo hiểm Vật Chất Thân Xe Ô Tô

Bảo hiểm vật chất xe: bảo hiểm này không bắt buộc, tuy nhiên đây là loại bảo hiểm phổ biến, mà hầu như những..

Xem chi tiết

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Ôtô Của Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí PVI

Bạn là chủ của một chiết oto đang điều khiển giao thông, và khi tham gia giao thông bạn sẽ không thể nào lường..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Là tài sản của các xí nghiệp sản xuất công nghiệp bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Đối tượng bảo hiểm: Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo Hiểm Hàng Hóa

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358