Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

1. Đối tượng bảo hiểm:
Là tài sản của các xí nghiệp sản xuất công nghiệp bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc...

2. Phạm vi bảo hiểm:
PVI bồi thường cho các tài sản được bảo hiểm cho tất cả các tài sản hay bất cứ phần nào của một tài sản được kê khai trong Bản danh mục, bị thiệt hại hay phá huỷ, mất mát một cách bất ngờ, ngẫu nhiên do những lý do ngoài những nguyên nhân bị loại trừ.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo Hiểm Rủi Ro Xây Dựng

Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Căn Hộ, Nhà Chung cư

Khung nhà, tài sản bên trong khung nhà, đồ đạc của chủ nhà, tai nạn cá nhân

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Du Lịch

Người nước ngoài du lịch Việt Nam kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Gia đình hạnh phúc là gia đình mà trong đó mọi người đều khỏe mạnh, đầy đủ sức khỏe để học tập, lao động..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358